Pages

Thursday, October 4, 2012

Langkah-Langkah Menggalakkan Tenaga Yang Boleh Diperbaharui


Tenaga boleh dijumpai dalam pelbagai bentuk. Tenaga amat berguna bagi manusia. Tanpa tenaga manusia sukar untuk melakukan aktiviti seharian. Pelbagai acara dan aktiviti melibatkan penggunaan tenaga, seperti kereta mainan yang menggunakan kuasa bateri, gelang getah yang ditarik tegang, lilin yang menyala, telefon yang berdering dan banyak lagi. Antara jenis-jenis tenaga yang wujud sekeliling kita adalah tenaga keupayaan, tenaga kinetik, tenaga haba, tenaga bunyi, tenaga kimia, tenaga elektrik dan tenaga cahaya.
            Tenaga yang wujud dibekalkan oleh satu sumber yang tertentu. Pelbagai sumber tenaga yang boleh kita perolehi disekeliling kita. Sumber-sumber tenaga boleh dikelaskan kepada dua jenis iaitu sumber tenaga yang boleh diperbaharui  dan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Sumber – sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui bermakna ia tidak boleh diganti dalam jangka masa yang singkat. Sebaliknya, sumber – sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti solar dan angin boleh diganti secara semula jadi dalam jangka masa yang singkat. 
            Tenaga yang boleh diperbaharui adalah tenaga yang boleh diganti secara semula jadi dalam jangka masa yang singkat. Sumber tenaga ini akan kekal selamanya walaupun kita terus menggunakannya. Antara contoh tenaga yang boleh diperbaharui adalah tenaga suria atau solar, tenaga angin, tenaga air atau hidro dan bahan bakar biojisim atau biomass. Kebanyakan sumber tenaga ini digunakan bagi menjana arus elektrik yang dibekalkan keseluruh negara. Tenaga yang boleh diperbaharui juga lebih selamat, mesra alam sekitar dan tidak menghasilkan gas-gas rumah hijau.
            Walaupun tenaga yang boleh diperbaharui dikatakan lebih selamat, mesra alam dan bebas pencemaran, penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui adalah lebih terhad kepada kawasan-kawasan yang tertentu sahaja dan penggunaannya tidak dapat dilakukan secara meluas. Pembinaan kawasan janakuasa juga boleh menjejaskan lanskap dan berkemungkinan akan merosakkan habitat asal kawasan tersebut.
            Tenaga yang tidak boleh diperbaharui pula merupakan tenaga yang tidak boleh diganti dalam masa yang singkat setelah digunakan. Terdapat tiga sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui iaitu minyak dan hasil petroleum, gas asli dan arang batu. Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui terhasil dari tanah adalah cecair, gas dan pepejal. Minyak mentah adalah satu – satunya bahan bakar yang tidak boleh diperbaharui yang komersial yang terdapat dalam bentuk cecair. Gas asli dan propana selalunya gas dan arang batu adalah pepejal. Arang batu, petroleum dan gas asli adalah sejenis bahan bakar fosil kerana terbentuk daripada tumbuhan dan haiwan yang tertanam berjuta-juta tahun yang lalu.
            Minyak terbentuk daripada pereputan haiwan dan tumbuhan yang hidup berjuta – juta tahun yang lalu yang tinggal di dalam persekitaran air sebelum dinosaur. Lebih daripada berjuta – juta tahun, reputan haiwan – haiwan dan tumbuhan – tumbuhan ini ditutupi dengan lapisan pasir dan kelodak. Haba dan tekanan daripada lapisan – lapisan ini membantu ia berubah bentuk kepada minyak mentah. Perkataan ‘petroleum’ bermakna ‘minyak batuan’ atau ‘minyak dari Bumi’. Minyak mentah adalah berbau, berwarna kekuningan ke hitam dan ia selalunya dijumpai di dalam tanah di satu kawasan yang dipanggil takungan. Para saintis dan jurutera mengkaji kawasan yang dipilih mengenai sample batuan dari Bumi. Apabila pengiraan telah dibuat, dan kawasan tersebut dikatakan mempunyai minyak, aktiviti mengorek akan dimulakan. Di atas lubang, satu struktur yang dikenali sebagai ‘derrick’ akan dibina untuk menempatkan peralatan dan paip – paip yang yang menuju ke takungan minyak. Apabila selesai, takungan minyak di mana minyaknya akan disalurkan ke permukaan.
            Kegunaan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui banyak tertumpu kepada penjanaan elektrik, bahan api kenderaan dan barang-barang komersial seperti plastik. Sinonim dengan nama bahan bakar fosil, penggunaan sumber ini lebih tertumpu kepada bahan bakar dan penggunaan amat meluas pada abad ini.
            Hasil daripada minyak mentah petroleum membantu kita dalam banyak perkara. Kita gunakan hasil petroleum sebagai bahan bakar kapal terbang, kereta, dan lori, dan juga menghasilkan ubat – ubatan dan produk – produk plastik. Walaubagaimanapun, penggunaan hasil petroleum boleh mengancam alam sekitar seperti pencemaran udara dan air. Pengeluaran dan kesan sampingan terhasil daripada pembakaran produk-produk petroleum menghasilkan pengeluaran seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Karbon dioksida merupakan gas rumah hijau dan sumber kepada pemanasan global. Sulfur dioksida pula adalah sumber kepada hujan asid yang mana akan mengancam tumbuhan dan haiwan yang tinggal didalam air dan memudaratkan penyakit respiratori dan jantung khususnya untuk kanak-kanak dan warga emas. Nitrogen oksida pula menyumbang kepada kemusnahan lapisan ozon dan akan menyebakan penyakit radang paru-paru.
            Semua kita menggunakan tenaga setiap hari untuk menggerakkan pengangkutan, memasak, memanas dan menyejuk bilik, pembuatan, pencahayaan dan hiburan. Pilihan terletak di tangan kita bagaimana kita menggunakan tenaga seperti mematikan mesin apabila tidak menggunakannya atau memilih untuk membeli peralatan yang efisien penggunaan tenaganya. Pemilihan cara penggunaan memberi kesan kepada alam sekitar dan cara hidup kita.  Dengan penggunaan tenaga yang jimat membantu menyelamatkan sumber - sumber tenaga semula jadi seperti gas asli, minyak dan air dan juga membantu mengurangkan bil utiliti.
            Sesetengah tenaga yang kita gunakan dalam kehidupan seharian adalah tenaga yang boleh diperbaharui. Tetapi banyak bentuk tenaga yang kita gunakan dirumah mahupun dijalan raya adalah tidak boleh diganti. Bahan bakar fosil mengambil masa berjuta - juta tahun untuk dibentuk. Sumber - sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui ini mempunyai had yang tertentu dan tidak boleh diganti atau dijana semula. Apabila kehabisan sumber, ia tidak lagi boleh digunakan. Oleh itu, kita perlu bertindak memainkan peranan yang sebaik mungkin untuk menjimatkan tenaga. Istilah pemuliharaan tenaga dan kecekapan (efisien) tenagaadalah dua istilah yang sangat berbeza tapi berkait. Terdapat banyak perkara yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan penggunaan tenaga (pemuliharaan) dan menggunakan tenaga dengan bijak (efisien). 
            Antara langkah-langkah dalam menggalakkan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui adalah dengan menjalankan promosi terhadap penggunaan tenaga tersebut. Seperti yang boleh kita lihat dinegara jiran, Thailand walaupun dalam keadaan politik yang tidak stabil, begitu pesat membangunkan industri solar mereka. Semua negara ini mempunyai matlamat mencari sumber tenaga alternatif yang lebih lestari, selain daripada petrol. Malaysia cukup bertuah dengan keadaan geografi yang terletak digarisan khatulistiwa yang mana memberi kelebihan cahaya matahari dan air yang besar. Penggunaan tenaga solar digunakan bagi membekalkan tenaga elektrik kekawasan pendalaman dan tenaga air seperti di tasik kenyir boleh kita antara penyumbang sumber tenaga elektrik terbesar dinegara kita. Kerajaan memberikan impak yang besar dalam menggalakkan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui bagi menggantikan bahan bakar fosil. Terdapat sesetengah pendapat yang menyatakan bahawa harga pengaplikasian sistem solar adalah lebih tinggi, namun penggunaan kuasa solar untuk bangunan-bangunan ini akan menyebabkan berlakunya penurunan terhadap permintaan tenaga elektrik yang dijana melalui sumber bakar asli. Jadi, secara tidak langsung, ia memberi keseimbangan ekonomi negara pada masa hadapan. Peluang-peluang industri kecil di dalam bidang ini juga akan berkembang sekali gus meningkatkan pasaran kerja yang lebih banyak. Selain itu, bangunan-bangunan pentadbiran awam dan sekolah-sekolah di seluruh pelosok negara, sepatutnya sudah mula menggunakan sistem solar. Ini secara tidak langsung memperkenalkan industri solar dengan kadar lebih luas.
            Kempen-kempen kesedaran juga boleh dilakukan bagi menggalakkan lagi penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Seperti kempen yang dijalankan oleh Sustainable Energy Development Authority Malaysia (SEDA) dengan menaikan tarif penggunaan elektrik supaya penggunaan tenaga boleh dijimatkan dan seterusnya dapat menjuruskan kearah penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Kempen-kempen kesedaran ini membantu menyedarkan orang ramai tentang kepentingan mengurangkkan penggunaan tenaga bahan bakar fosil seterusnya menggalak kearah penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui.
            Kajian-kajian terhadap sumber-sumber tenaga yang boleh diperbaharui dilakukan secara meluas bagi mengenal pasti potensi sesetengah negara dalam sumber-sumber tenaga yang tertentu. Antara usaha yang telah dilakukan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dalam membantu usaha kajian dilakukan seperti keperluan-keperluan pakar-pakar dan sumber. Usaha ini merupakan satu langkah bagi mengurangkan penggunaan bahan bakar fosil dan juga mengurangkan masalah pemanasan global seperti dinyatakan oleh Fong Weng Lian (2011). Antara yang patut dilakukan adalah mula mengorak langkah terhadap pemasaran hasil penyelidikan di dalam bidang ini dengan skala yang besar. Hasilan penyelidikan bahan bakar bio sepatutnya telah mula dikomersialkan bagi penggunaan pengangkutan awam. Ini akan mengurangkan kadar permintaan terhadap bahan bakar asli petrol. Permintaan seharusnya dihalakan kepada bahan bakar bio, yang akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat dan menjana pertumbuhan ekonomi baru. Pelan tindakan ini sekurang-kurangnya mampu memberi peluang kepada rakyat Malaysia merasai kelebihan bahan bakar bio, di samping terus menggunakan petrol sedia ada. Bagi masa hadapan, potensi memasarkan bahan bakar bio ini akan lebih mudah diterima. Selain itu, kelebihan industri kelapa sawit yang meluas di negara ini dapat memberikan impak menerusi bahan bakar bio. Kelebihan ini perlu dipergunakan sebaik mungkin dan usaha yang giat sepatutnya diperluaskan. Penyelidikan-penyelidikan berskala besar perlu diperuntukkan untuk sektor ini dan hasil penyelidikan sepatutnya telah mula dikomersialkan bagi penggunaan semua. Ramai berpendapat, penghasilan tenaga alternatif lebih tinggi daripada petrol. Namun hakikatnya, adakah kita mempunyai pelan perancangan jangka panjang jika sesuatu berlaku kepada sumber asli ini? Apakah yang akan berlaku sekiranya kita terlampau bergantung terhadap satu sumber yang tidak lestari?
            Kesimpulannya, melalui pelan tindakan dan pelaksanaan strategi yang betul, usaha-usaha memantapkan bidang tenaga yang diperbaharui ini boleh dipasarkan secara meluas. Semestinya, semua rakyat Malaysia mengimpikan kemajuan dan pembangunan negara yang stabil dalam suasana yang harmoni. Realitinya, untuk mencapai objektif ini, kita memerlukan pasaran tenaga dari sumber yang stabil. Melalui kapasiti tenaga yang stabil, ia akan membentuk pembangunan negara yang produktif dan berterusan.


RUJUKAN
Anny Lim Kiat Lian (2010), Isu -  Isu Sumber Tenaga, http://geog2stpm.blogspot.com/2010/02/isu-isu-sumber-tenaga.html diakses pada 17 september 2012
Foon Weng Lian (2011), Tenaga Boleh Diperbaharui Sebagai Tenaga Utama Pada Masa Depan, http://www.konsumerkini.net.my/v1/index.php/berita-terkini/alam-sekitar/726-tenaga-boleh-diperbaharui-sebagai-tenaga-utama-masa-depan- diakses pada 17 september 2012
SEDA (2012), Kutipan Tambahatan 1 % Kekal, http://seda.gov.my/go-home.php?omaneg=00010100000001010101000100001000000000000000000000&y=45&s=833 diakses pada 17 september 2012.

Reactions:

0 kutukan: