Free Dota key giveaway

Go to http://matkimster.blogspot.com/2012/11/dota-2-beta-key-giveaway-by-alienware.html to get a free beta key invite now...Play it now on steam..credit to alienware.

PhotoG

my photog gang...miss them

^_^

me and my girlfriend..=P

Free Dota key giveaway

Go to https://www.facebook.com/MatkimDota2AndSteamStore to get a free beta key invite now...Play it now on steam

Pages

Friday, October 19, 2012

GTO 2012 Special 2.5 Hour Episode Direct Download


GTO 2012 Remake Special EP Download

Naruto Shippuden episode download (update weekly)Naruto Shippuden Ep 284 : Part 1 - Part 2

Friday, October 5, 2012

Pencemaran Air dan Langkah-Langkah Pemuliharaan


Malaysia yang kaya dengan sumber air yang dapat memenuhi kehendak dan permintaan rakyat bagi membolehkan mereka menjalankan aktiviti kehidupan harian. Walaubagaimanpun, akibat daripada proses globalisasi yang membawa kepada kemajuan negara telah menyebabkan masalah pencemaran alam sekitar yang kian berleluasa, sehingga merosakkan sistem sungai yang membekalkan sumber air mentah kepada rakyat. Meskipun sumber air tidak pupus, tetapi air yang dapat digunakan oleh manusia dengan selamat adalah semakin berkurangan. 
            Pencemaran sungai di Malaysia merupakan satu masalah alam sekitar yang semakin ketara dari semasa ke semasa dan sehingga sekarang masih tiada lagi suatu cara penyelesaian secara efektif yang dapat menangani masalah ini. Baru-baru ini, isu bekalan air paip yang berbau busuk telah berlaku di sekitar tujuh daerah di Wilayah Persekutuan dan Selangor. Ia berpunca daripada pengaliran masuk air busuk hitam(leachate) yang mengandungi ammonia dan bahan berbahaya lain dari kawasan pelupusan sampah Bukit Tagar ke aluran anak sungai dan seterusnya memasuki sungai Selangor. Bekalan air paip yang berbau ini telah menyebabkan penduduk di daerah-daerah tersebut tidak berani menggunakannya. Masalah ini telah menyedarkan kita bertapa seriusnya masalah pencemaran air dinegara kita maka kita tidak boleh memandang ringan terhadapnya lagi malah harus mengambil tindakan yang sewajarnya agar dapat mengelakkan masalah pencemaran air bertambah buruk. 
            Pembangunan pesat negara dan proses urbanisasi telah membawa kepada perubahan pengunaan tanah bagi sesuatu kawasan bagi menampung keperluan kegiatan ekonomi, kemudahan-kemudahan sosial dan lain-lain infrastruktur yang berkaitan. Perubahan gunatanah ini telah mendedahkan sungai kepada pelbagai tekanan yang kadangkala tidak dapat ditanggung oleh sungai, yang secara langsung menyebabkan perubahan sistem sungai bukan sahaja dari segi kualiti tetapi juga kuantiti. Seperti yang diketahui, sumber air mentah dinegara kita kebanyakannya diperolehi terus dari sungai utama dan empangan yang dibina untuk menyimpan air. Namun, kualiti air sungai di Malaysia adalah dalam keadaan yang semakin merosot akibat daripada pencemaran alam sekitar. Berdasarkan statistik, buat masa kini sebanyak 29 buah sungai di negara ini didapati mengalami pencemaran teruk manakala 11 buah lagi tercemar sederhana manakala 80 buah lagi masih dalam keadaan terkawal. Antara negeri yang mengalami pencemaran sungai yang paling tinggi adalah Johor, Selangor dan Pulau Pinang. Munurut laporan kualiti alam sekitar yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar pada 2004 tahun, antara sungai-sungai yang tercemar teruk adalah termasuk Sungai Menggaris di Sabah, Sungai Jelutong di Pulau Pinang serta Sungai Buluh dan Sungai Tukang Batu di Johor.

            Pencemaran sungai merupakan suatu isu yang amat mendesak dan memerlukan usaha holistik daripada pelbagai pihak ke arah penyelesaiannya. Kualiti air sungai sungai di Malaysia semakin terancam dengan pencemaran. Pada umumnya, setiap sungai di negara ini dikategorikan kepada lima kelas iaitu;

  1.       I.        Kelas 1 - airnya boleh terus diminum tanpa rawatan
  2.     II.        Kelas 2 - airnya memerlukan rawatan biasa
  3.    III.        Kelas 3 - air nampak bersih, tidak berbau, tetapi kualitinya tercemar dan orang ramai tidak boleh berenang tetapi boleh berkelah di tebing
  4.   IV.        Kelas 4 - tercemar
  5.    V.        Kelas 5 - hampir mati
Bagi Kelas 4 dan 5, keadaan air antara lain berbau busuk dan berwarna hitam.

Senario semasa di Malaysia menunjukkan, bilangan sungai yang berada dalam
kategori Kelas 1 dan Kelas 2 semakin berkurangan tetapi yang dikategorikan dalam Kelas 4 dan Kelas 5 semakin meningkat. Perkembangan ini memang dijangka selaras dengan pembangunan pesat yang dialami oleh negara selain mentaliti masyarakat yang masih rendah dalam usaha memelihara dan memulihara alam sekitar. Pada tahun 2007 pula, Sebanyak 16 batang sungai di negara ini dikategorikan sebagai tercemar dan ‘hampir mati’. Lokasi kebanyakan sungai tersebut sungai tersebut berada di Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Selangor dan Johor. Kos bagi memulihkan setiap batang sungai tersebut dianggar memerlukan kos antara RM100 juta hingga RM400juta bergantung kepada panjang sungai tersebut, bentuk pencemarannya dan aspek pemulihan yang hendak dijalankan (Utusan Malaysia, 4 Februari 2007).
            Punca pencemaran sungai atau secara khususnya air terbahagi kepada dua iaitu punca tertunjuk dan punca tak tertunjuk. Punca tertunjuk merujuk kepada sumber yang boleh ditentukan puncanya dan dikenalpasti lokasinya iaitu dengan mengesan dari mana bahan pencemar berpunca misalnya efluen dari kilang dan sisa haiwan dari kandang ternakan. Punca tak tertunjuk merupakan punca pencemaran yang tidak jelas dan tidak boleh ditentukan puncanya secara tepat seperti pencemaran dari kawasan bandar, kawasan pertanian dan kawasan pembalakan.
            Di Malaysia, terdapat dua punca utama bahan pencemar sungai, iaitu, aktiviti pembangunan tanah serta sumber asli dan pembuangan sisa-sisa ke dalam air. Aktiviti pembangunan tanah dan sumber asli melibatkan pembukaan kawasan penempatan dan pertanian baru, pembalakan, pembinaan infrastruktur fizikal seperti jalan raya, pembangunan bandar dan pembinaan projek-projek fizikal seperti perumahan dan perindustrian. Semua aktiviti ini menimbulkan masalah hakisan tanah yang mencemar air sungai dari segi kandungan bahan terampai, warna, kekeruhan, bahan organik dan masalah pemendapan sungai.
            Aktiviti pertanian juga merupakan antara punca utama pencemaran sungai terutama jika dijalankan di kawasan tanah tinggi. Air hujan yang mengalir dari kawasan pertanian mengakibatkan hakisan dan meningkatkan kandungan zarah terampai dalam air sungai. Selain itu bahan kimia yang terdapat dalam racun rumpai, racun serangga, racun herba serta baja kimia turut mencemar air sungai. Aktiviti pertlombongan juga merupakan punca pencemaran air sungai kerana air dari kawasan perlombongan mengandungi kandungan zarah terampai dan bahan logam yang ada kaitan dengan mineral yang dilombong yang membahayakan kesihatan pengguna. Buangan sisa kotoran daripada kawasan perindustrian, perbandaran, perumahan, perniagaan dan kilang turut mencemarkan air sungai.
            Tiga punca utama pencemar sungai di Malaysia ialah buangan industri terutama industri berasaskan pertanian dan pembuatan, aktiviti penternakan dan buangan domestik. Tiga punca ini merupakan penyumbang terbesar kepada pencemaran yang wujud di negara kita. Usaha yang bijak perlu dilakukan bagi menangani masalah ini supaya ia tidak menjejaskan sumber air bersih negara kerana ianya boleh membantutkan pembangunan negara seterusnya menjejaskan kesihatan rakyat.
            Dalam menangani masalah pencemaran sungai, antara usaha yang telah dijalankan adalah melalui penguatkuasaan undang-undang. Kementerian Alam Sekitar perlu membuat pemeriksaan secara mengejut kepada penduduk berhampiran sungai. Disarankan, pemasangan kamera litar tertutup (CCTV) di tempat-tempat yang menjadi tumpuan penduduk membuang sampah sarap perlu dilakukan. Pihak berkuasa tempatan pula perlu mengenakan denda atau saman kepada kilang yang menyalurkan sisa toksik terus ke dalam sungai. Jika masih ingkar, mereka wajar diberikan pengajaran dengan cara menyita harta syarikat seterusnya melumpuhkan operasi kilang mereka.

            Kempen Cintai Sungai Kita juga perlu digiatkan ke seluruh pelosok negara bagi menyedarkan rakyat di Malaysia. Penyebaran informasi tentang kesan mencemarkan sungai bukan sahaja boleh dilakukan melalui kaca televisyen tetapi juga perlu dilakukan di radio dan media cetak seperti akhbar arus perdana. Ceramah dan pengedaran risalah tentang penjagaan kebersihan sungai dan impak pencemaran sungai juga boleh dilakukan di kawasan perumahan supaya masyarakat sedar akan tabiat buruk membuang sampah sarap ke dalam sungai. Kini, penggunaan internet juga dilihat sebagai senjata baru dalam memastikan kempen yang dijalankan berjaya membekas di hati masyarakat.

            Selain itu, sekolah juga boleh memainkan peranan dalam usaha menbanteras pencemaran sungai melalui pendidikan kesedaran. Guru-guru boleh menyelitkan kepentingan memeliharan kebersihan sungai melalui mata pelajaran yang sesuai seperti Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Geografi dan Sains. Realitinya, mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan sudah mampu menyemai perasaan cinta akan sungai dalam diri anak-anak. Benarlah kata bijak pandai dahulukala, ‘melentur buluh biarlah dari rebungnya’. Jika anak-anak ini dapat dipupuk dengan rasa tersebut, maka masalah pencemaran sungai tentu dapat dibendung pada masa hadapan memandangkan merekalah generasi yang akan meneruskan legasi kehidupan dan menggunakan nikmat tersebut.

            Seterusnya, penduduk setempat melalui rukun tetangga perlu mengadakan aktiviti gotong-royong membersihkan sungai. Sebagai contoh penduduk boleh mengutip plastik, botol dan kayu yang ada di dalam sungai. Malah, sepanjang sungai boleh dibina laluan pejalan kaki dan taman yang dihiasi oleh jajaran pokok bunga. Jadi, secara tidak langsung, sungai menjadi lebih menarik dan boleh dijadikan kawasan rekreasi untuk penduduk. Dengan cara ini, penduduk lebih menghargai kewujudan sungai dalam kehidupan mereka.
            Bagi menyelesaikan masalah pencemaran laut pula, kerajaan telah bekerjasama dengan Negara Indonesia untuk memperdaulatkan Selat Melaka. Semua kapal yang digunakan mestilah sentiasa disemak.Sentiasa pastikan kapal dalam keadaan baik supaya kapal selamat diguna. Tenggelaman kapal akan mengalirkan minyak kapal ke dalam air dan ini akan mencemarkan laut. Pelbagai projek untuk kehidupan marin telah dijalankan. Contohnya projek pemeliharaan penyu. Melalui projek ini banyak penyu dapat dilidungi dan diperbesarkan denagn selamat. Nyawa penyu dapat di jamin daripada beberapa segi. Contohnya penyu dapat ke laut dengan selamat sebab perjalanan pada penyu yang baru dari telurnya dapat di jamin. Selain itu, kes-kes kesilapan memakan sapah-sarap juga dapat dikurangkan.
            Kesimpulanya, melalui rancangan dan pelaksaan tindakan dengan betul dan tepat, usaha-usaha memulihara sungai dapat kita laksanakan dengan baik dan meluas. Rakyat Malaysia semestinya bersetuju dengan usaha yang ingin dilakukan kerana kesedaran tentang kepentingan sumber air bersih dan kepentingan sungai bagi kita dan anak-anak kita. Realitinya bagi mencapai objektif satu usaha tanpa putus asa dan berterusan perlu bagi memastikan objektif ini tercapai dengan sepenuhnya.


RUJUKAN
MAB (2010), Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam Sekitar Melalui Amalan Kitar Semula, diakses di http://guruselamanya.wordpress.com/2010/11/24/pemeliharaan-dan-pemuliharaan-alam-sekitar-melalui-amalan-kitar-semula/ pada 17 September 2012

MPAJ (2011), Garis Panduan Pemeliharaan Alam Sekitar, Majlis Perbandaran Ampang Jaya.

Sharren Shamela (2003), Pemuliharaan Dan Pemeliharaan Punca Berselerak Di Sungai Terberau, Universiti Teknologi Malaysia.

Thursday, October 4, 2012

Langkah-Langkah Menggalakkan Tenaga Yang Boleh Diperbaharui


Tenaga boleh dijumpai dalam pelbagai bentuk. Tenaga amat berguna bagi manusia. Tanpa tenaga manusia sukar untuk melakukan aktiviti seharian. Pelbagai acara dan aktiviti melibatkan penggunaan tenaga, seperti kereta mainan yang menggunakan kuasa bateri, gelang getah yang ditarik tegang, lilin yang menyala, telefon yang berdering dan banyak lagi. Antara jenis-jenis tenaga yang wujud sekeliling kita adalah tenaga keupayaan, tenaga kinetik, tenaga haba, tenaga bunyi, tenaga kimia, tenaga elektrik dan tenaga cahaya.
            Tenaga yang wujud dibekalkan oleh satu sumber yang tertentu. Pelbagai sumber tenaga yang boleh kita perolehi disekeliling kita. Sumber-sumber tenaga boleh dikelaskan kepada dua jenis iaitu sumber tenaga yang boleh diperbaharui  dan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Sumber – sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui bermakna ia tidak boleh diganti dalam jangka masa yang singkat. Sebaliknya, sumber – sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti solar dan angin boleh diganti secara semula jadi dalam jangka masa yang singkat. 
            Tenaga yang boleh diperbaharui adalah tenaga yang boleh diganti secara semula jadi dalam jangka masa yang singkat. Sumber tenaga ini akan kekal selamanya walaupun kita terus menggunakannya. Antara contoh tenaga yang boleh diperbaharui adalah tenaga suria atau solar, tenaga angin, tenaga air atau hidro dan bahan bakar biojisim atau biomass. Kebanyakan sumber tenaga ini digunakan bagi menjana arus elektrik yang dibekalkan keseluruh negara. Tenaga yang boleh diperbaharui juga lebih selamat, mesra alam sekitar dan tidak menghasilkan gas-gas rumah hijau.
            Walaupun tenaga yang boleh diperbaharui dikatakan lebih selamat, mesra alam dan bebas pencemaran, penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui adalah lebih terhad kepada kawasan-kawasan yang tertentu sahaja dan penggunaannya tidak dapat dilakukan secara meluas. Pembinaan kawasan janakuasa juga boleh menjejaskan lanskap dan berkemungkinan akan merosakkan habitat asal kawasan tersebut.
            Tenaga yang tidak boleh diperbaharui pula merupakan tenaga yang tidak boleh diganti dalam masa yang singkat setelah digunakan. Terdapat tiga sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui iaitu minyak dan hasil petroleum, gas asli dan arang batu. Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui terhasil dari tanah adalah cecair, gas dan pepejal. Minyak mentah adalah satu – satunya bahan bakar yang tidak boleh diperbaharui yang komersial yang terdapat dalam bentuk cecair. Gas asli dan propana selalunya gas dan arang batu adalah pepejal. Arang batu, petroleum dan gas asli adalah sejenis bahan bakar fosil kerana terbentuk daripada tumbuhan dan haiwan yang tertanam berjuta-juta tahun yang lalu.
            Minyak terbentuk daripada pereputan haiwan dan tumbuhan yang hidup berjuta – juta tahun yang lalu yang tinggal di dalam persekitaran air sebelum dinosaur. Lebih daripada berjuta – juta tahun, reputan haiwan – haiwan dan tumbuhan – tumbuhan ini ditutupi dengan lapisan pasir dan kelodak. Haba dan tekanan daripada lapisan – lapisan ini membantu ia berubah bentuk kepada minyak mentah. Perkataan ‘petroleum’ bermakna ‘minyak batuan’ atau ‘minyak dari Bumi’. Minyak mentah adalah berbau, berwarna kekuningan ke hitam dan ia selalunya dijumpai di dalam tanah di satu kawasan yang dipanggil takungan. Para saintis dan jurutera mengkaji kawasan yang dipilih mengenai sample batuan dari Bumi. Apabila pengiraan telah dibuat, dan kawasan tersebut dikatakan mempunyai minyak, aktiviti mengorek akan dimulakan. Di atas lubang, satu struktur yang dikenali sebagai ‘derrick’ akan dibina untuk menempatkan peralatan dan paip – paip yang yang menuju ke takungan minyak. Apabila selesai, takungan minyak di mana minyaknya akan disalurkan ke permukaan.
            Kegunaan sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui banyak tertumpu kepada penjanaan elektrik, bahan api kenderaan dan barang-barang komersial seperti plastik. Sinonim dengan nama bahan bakar fosil, penggunaan sumber ini lebih tertumpu kepada bahan bakar dan penggunaan amat meluas pada abad ini.
            Hasil daripada minyak mentah petroleum membantu kita dalam banyak perkara. Kita gunakan hasil petroleum sebagai bahan bakar kapal terbang, kereta, dan lori, dan juga menghasilkan ubat – ubatan dan produk – produk plastik. Walaubagaimanapun, penggunaan hasil petroleum boleh mengancam alam sekitar seperti pencemaran udara dan air. Pengeluaran dan kesan sampingan terhasil daripada pembakaran produk-produk petroleum menghasilkan pengeluaran seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Karbon dioksida merupakan gas rumah hijau dan sumber kepada pemanasan global. Sulfur dioksida pula adalah sumber kepada hujan asid yang mana akan mengancam tumbuhan dan haiwan yang tinggal didalam air dan memudaratkan penyakit respiratori dan jantung khususnya untuk kanak-kanak dan warga emas. Nitrogen oksida pula menyumbang kepada kemusnahan lapisan ozon dan akan menyebakan penyakit radang paru-paru.
            Semua kita menggunakan tenaga setiap hari untuk menggerakkan pengangkutan, memasak, memanas dan menyejuk bilik, pembuatan, pencahayaan dan hiburan. Pilihan terletak di tangan kita bagaimana kita menggunakan tenaga seperti mematikan mesin apabila tidak menggunakannya atau memilih untuk membeli peralatan yang efisien penggunaan tenaganya. Pemilihan cara penggunaan memberi kesan kepada alam sekitar dan cara hidup kita.  Dengan penggunaan tenaga yang jimat membantu menyelamatkan sumber - sumber tenaga semula jadi seperti gas asli, minyak dan air dan juga membantu mengurangkan bil utiliti.
            Sesetengah tenaga yang kita gunakan dalam kehidupan seharian adalah tenaga yang boleh diperbaharui. Tetapi banyak bentuk tenaga yang kita gunakan dirumah mahupun dijalan raya adalah tidak boleh diganti. Bahan bakar fosil mengambil masa berjuta - juta tahun untuk dibentuk. Sumber - sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui ini mempunyai had yang tertentu dan tidak boleh diganti atau dijana semula. Apabila kehabisan sumber, ia tidak lagi boleh digunakan. Oleh itu, kita perlu bertindak memainkan peranan yang sebaik mungkin untuk menjimatkan tenaga. Istilah pemuliharaan tenaga dan kecekapan (efisien) tenagaadalah dua istilah yang sangat berbeza tapi berkait. Terdapat banyak perkara yang kita boleh lakukan untuk mengurangkan penggunaan tenaga (pemuliharaan) dan menggunakan tenaga dengan bijak (efisien). 
            Antara langkah-langkah dalam menggalakkan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui adalah dengan menjalankan promosi terhadap penggunaan tenaga tersebut. Seperti yang boleh kita lihat dinegara jiran, Thailand walaupun dalam keadaan politik yang tidak stabil, begitu pesat membangunkan industri solar mereka. Semua negara ini mempunyai matlamat mencari sumber tenaga alternatif yang lebih lestari, selain daripada petrol. Malaysia cukup bertuah dengan keadaan geografi yang terletak digarisan khatulistiwa yang mana memberi kelebihan cahaya matahari dan air yang besar. Penggunaan tenaga solar digunakan bagi membekalkan tenaga elektrik kekawasan pendalaman dan tenaga air seperti di tasik kenyir boleh kita antara penyumbang sumber tenaga elektrik terbesar dinegara kita. Kerajaan memberikan impak yang besar dalam menggalakkan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui bagi menggantikan bahan bakar fosil. Terdapat sesetengah pendapat yang menyatakan bahawa harga pengaplikasian sistem solar adalah lebih tinggi, namun penggunaan kuasa solar untuk bangunan-bangunan ini akan menyebabkan berlakunya penurunan terhadap permintaan tenaga elektrik yang dijana melalui sumber bakar asli. Jadi, secara tidak langsung, ia memberi keseimbangan ekonomi negara pada masa hadapan. Peluang-peluang industri kecil di dalam bidang ini juga akan berkembang sekali gus meningkatkan pasaran kerja yang lebih banyak. Selain itu, bangunan-bangunan pentadbiran awam dan sekolah-sekolah di seluruh pelosok negara, sepatutnya sudah mula menggunakan sistem solar. Ini secara tidak langsung memperkenalkan industri solar dengan kadar lebih luas.
            Kempen-kempen kesedaran juga boleh dilakukan bagi menggalakkan lagi penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Seperti kempen yang dijalankan oleh Sustainable Energy Development Authority Malaysia (SEDA) dengan menaikan tarif penggunaan elektrik supaya penggunaan tenaga boleh dijimatkan dan seterusnya dapat menjuruskan kearah penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Kempen-kempen kesedaran ini membantu menyedarkan orang ramai tentang kepentingan mengurangkkan penggunaan tenaga bahan bakar fosil seterusnya menggalak kearah penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui.
            Kajian-kajian terhadap sumber-sumber tenaga yang boleh diperbaharui dilakukan secara meluas bagi mengenal pasti potensi sesetengah negara dalam sumber-sumber tenaga yang tertentu. Antara usaha yang telah dilakukan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) dalam membantu usaha kajian dilakukan seperti keperluan-keperluan pakar-pakar dan sumber. Usaha ini merupakan satu langkah bagi mengurangkan penggunaan bahan bakar fosil dan juga mengurangkan masalah pemanasan global seperti dinyatakan oleh Fong Weng Lian (2011). Antara yang patut dilakukan adalah mula mengorak langkah terhadap pemasaran hasil penyelidikan di dalam bidang ini dengan skala yang besar. Hasilan penyelidikan bahan bakar bio sepatutnya telah mula dikomersialkan bagi penggunaan pengangkutan awam. Ini akan mengurangkan kadar permintaan terhadap bahan bakar asli petrol. Permintaan seharusnya dihalakan kepada bahan bakar bio, yang akan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat dan menjana pertumbuhan ekonomi baru. Pelan tindakan ini sekurang-kurangnya mampu memberi peluang kepada rakyat Malaysia merasai kelebihan bahan bakar bio, di samping terus menggunakan petrol sedia ada. Bagi masa hadapan, potensi memasarkan bahan bakar bio ini akan lebih mudah diterima. Selain itu, kelebihan industri kelapa sawit yang meluas di negara ini dapat memberikan impak menerusi bahan bakar bio. Kelebihan ini perlu dipergunakan sebaik mungkin dan usaha yang giat sepatutnya diperluaskan. Penyelidikan-penyelidikan berskala besar perlu diperuntukkan untuk sektor ini dan hasil penyelidikan sepatutnya telah mula dikomersialkan bagi penggunaan semua. Ramai berpendapat, penghasilan tenaga alternatif lebih tinggi daripada petrol. Namun hakikatnya, adakah kita mempunyai pelan perancangan jangka panjang jika sesuatu berlaku kepada sumber asli ini? Apakah yang akan berlaku sekiranya kita terlampau bergantung terhadap satu sumber yang tidak lestari?
            Kesimpulannya, melalui pelan tindakan dan pelaksanaan strategi yang betul, usaha-usaha memantapkan bidang tenaga yang diperbaharui ini boleh dipasarkan secara meluas. Semestinya, semua rakyat Malaysia mengimpikan kemajuan dan pembangunan negara yang stabil dalam suasana yang harmoni. Realitinya, untuk mencapai objektif ini, kita memerlukan pasaran tenaga dari sumber yang stabil. Melalui kapasiti tenaga yang stabil, ia akan membentuk pembangunan negara yang produktif dan berterusan.


RUJUKAN
Anny Lim Kiat Lian (2010), Isu -  Isu Sumber Tenaga, http://geog2stpm.blogspot.com/2010/02/isu-isu-sumber-tenaga.html diakses pada 17 september 2012
Foon Weng Lian (2011), Tenaga Boleh Diperbaharui Sebagai Tenaga Utama Pada Masa Depan, http://www.konsumerkini.net.my/v1/index.php/berita-terkini/alam-sekitar/726-tenaga-boleh-diperbaharui-sebagai-tenaga-utama-masa-depan- diakses pada 17 september 2012
SEDA (2012), Kutipan Tambahatan 1 % Kekal, http://seda.gov.my/go-home.php?omaneg=00010100000001010101000100001000000000000000000000&y=45&s=833 diakses pada 17 september 2012.